Teknik-siden

2 meter repeaterens data
Storno CQF 9112
Følsomhed 0,3 uV 12 dB SINAD 1/2 EMK
Output fra ERMES / BEKO HLV-300 PA ca 100W
Duplex filter Wacom WP-641 4 Cavity's + 2 procom passband
Her efter ca 65 m 1/2" flexline/sucofeed til antennen Procom CXL 2-3C /S

70 cm repeaterens data
Storno CQF 9662
Følsomhed 0,3 uV 12 dB SINAD 1/2 EMK
Output ca 20W     Pilottone 88,5 Hz på TX
Duplexfilter Procom DPF 70/6 -150 /2
Ca. 65 m 1/2" Flexline til antenne Procom CXL 70-5C /L

 

DMR ID: 238332 TX: 434.750 RX: 432.750  CC: 13

Hytera RD625  Power: 20 Watt

Procom Dipol mod sydvest

Duplexfilter: Procom DPF 70/6-150 /2

 

D-Star  TX: 434.600  RX 434.600

TP6000 Radio / Raspberry Pi med modem

Duplexfilter Procom DPF 70/6 - 150 /2

Output ca. 10 W

 

Den 60 m. høje mast står i kote 85.

Antennerne sidder dermed i 145 m. asl. 

 

Repeateren står her :

http://www.findvej.dk/55.14216,9.43742

Haderslevvej 494 A

6230 Rødekro

 

STORNO senderdel

Ermes PA-TRIN

I toppen at antennen er der også tegn på at der er trængt vand ind.
Det lille hul stammer fra et lynnedslag

En varm sommerdag, hvor
aircondition var i stykker

Her ses overgangen mellem antenne og den fod, som er ved at gå fra i samlingen.

Her ses det udskiftede kabel. Der er tydelige tegn på at der har/er vand i kablet samt stik.

Mobil dopplerpejler
Med
4 antenner
på taget